Celalettin Salih Dost İle Spiritüel Danışmanlık Hizmeti

Maneviyat, aşkınsal anlam arayışı ya da insanlık dışındaki bazı daha büyük varoluşa inanmak, dine bağlı olabilir, fakat maneviyat pratiği genellikle dinin dışında kabul edilir ve insanları evrenin kendisi gibi büyük bir şeye bağlar. Bu evrendeki mesajı yakalamak Celalettin Salih Dost ile spiritüel danışmanlık hizmeti ile çok basit.

Hem terapistler hem de tedavi görmek isteyen kişiler, bu konudaki farklı inançların ve olası çelişkilerin potansiyeli nedeniyle terapi uygulamasında maneviyat veya din dahil etmek için utanmış olabilirler. Ancak araştırmalar, terapistin bir kişinin ruhsal inançlarına dahil edilmesinin terapide ve tedavi sırasında yardımcı olabileceğini göstermektedir.

Mesleki Anlayış

Maneviyat genellikle, bilişsel ve felsefi düşünce alanlarını ve aynı zamanda duygu ve davranış yönlerini de dikkate aldığından, uygulanabilecek herhangi bir dinden daha geniş kabul edilir. Bazıları, maneviyatı, doğasını veya varoluşlarının anlamını anlama girişimi olarak tanımlayabilirler; ancak maneviyat, içsel farkındalık ve mutluluğa giden yollarla da ilişkilidir. Birçok kültür ve inanç sistemi, ruhaniyetin varoluşunun özü olduğuna inanır ve bu nedenle maneviyat, bazı insanlar için birbirleriyle ve kendileriyle ilişkilerini açıklayabilir.

Bazıları kendilerini ruhsal olarak tanımlayabilirler, herhangi bir dinin ilkelerine bağlı kalmayacak, hatta herhangi bir dini düşünceye bağlı kalmayacak olsalar da, başkaları için din, maneviyatlarının bir tezahürüdür. Bu tezahür, ritüellerin – tek bir gelenekte ya da bazı geleneklerin birleşiminde – farklı inanç ve bağlılık ile bu inancı yerine getirmeyi içerebilir. Maneviyat, insanların kendi refahı ve çevre için ödedikleri ilgiyi de açıklayabilir. Birçokları için, dans, yoga, meditasyon veya gönüllü çalışma pratiği, diğer şeylerin yanı sıra, maneviyatın ifade edildiği noktadır.

Tedavide Spiritüellik

İnsanlar çoğu zaman, bir kişinin terapi arayışına yol açan birçok konuda yardım ve tavsiye almak için dine başvururlar. Ruhsal ya da dindar olan bir kişi her iki alanı da iyileştirme ya da iyi olma arayışı içinde kullanabilir. Terapi, zihin ve beden için bir tedavi modeli, daha bilimsel veya tıbbi bir yaklaşım olarak kabul edilir. Ruh ve diğer ölçülebilir olmayan yönleri kapsayan maneviyat, genellikle psikanaliz alanında küçük bir yer olarak kabul edilir ve terapist, terapistin inançları hakkında soru sorabilir ve kişiyi cesaretlendirse de, terapist genellikle din veya maneviyat tartışmasını içermez. Dini veya manevi bir toplulukta başkalarıyla iletişim kurabilir.

Etik bir terapist Celalettin Salih Dost ile spiritüel danışmanlık hizmeti olarak kişisel kanaatlerini terapideki bir kişiye zorlamaya veya başka bir deyişle, o kişinin manevi veya dini inançlarını değiştirmeye çalışmayacaktır. Bununla birlikte, terapide, kişinin inançlarının gereksiz sıkıntıya yol açması ya da kişinin kişisel değerler veya hedefler arasındaki çelişkileri ve manevi ya da dini inançların sınırlarını uzlaştırmada zorluklar ifade etmesi durumunda, terapist ya da danışman kişinin bu alana dikkatini çekebilir.

Bir kişi, ruhsal uygulamalardan faydalandığında, terapist, bir kişinin manevi kendisinin daha derin bir anlayışını anlamada da yardımcı olabilir. Bu, terapistin belirli bir öğretisiyle ilgili değildir, aksine bireyin doğası, bilinç, bilinçsiz, çevre vb. Çalışmalarını cesaretlendirmekle teşvik edilir. Ayrıca, bir kişinin seçimini ve bu seçimin motivasyonunu ve sonuçlarını tartışabilirsiniz ve terapist insanlara terapide başvurabilir. dini ya da manevi inançları ifade eden, bu inançların yaptıkları seçimleri nasıl etkilediğini ve kendilerinden daha yüksek bir güce ihtiyaç duyulabileceklerine inandıkları.

Bununla birlikte, terapi içindeki din ve maneviyatın tartışması, bu kadar da tartışmalı bir konudur ve pek çoğu, dini yönelimli terapilerin dahil edilmesinin iyiden daha fazla zarar verebileceğine inanmaktadır. Bazı çalışmalar, terapi içindeki maneviyat ve din hakkındaki tartışmaların, belirli sorunlarla uğraşan insanlar için zor olabileceğini düşündürmektedir. Ancak, ruhsal sıkıntı hem zihinsel hem de fiziksel belirtilerle kendini gösterebileceğinden, bu sorunları çözen bir terapist daha iyi bir iyileşme ve destek etkisi sağlayabilir. Bu desteği almak için Celalettin Salih Dost ile spiritüel danışmanlık hizmeti sizleri bekliyor.

Takip Et!
Sosyal medya hesaplarımdan beni takip ederek gelişmelerden ve yaklaşan etkinliklerden haberdar olabilirsiniz.


 

WHATSAPP DANIŞMA