Ankara beypazarı medyum adres

Celalettin Salih Dost İle Parapsikoloji Hizmeti

Parapsikoloji, paranormal olayların veya “psişik” fenomenlerin araştırıldığı bir çalışma alanıdır. Araştırmacılar, dışavurumcu algı (ESP), basiret (geleceği görme), telepati (zihinle iletişim) ve telekinezi (nesnelerin sadece zihnin gücünü kullanarak manipülasyon) kanıtı arıyorlardı. Vücut dışı deneyimler, fenomenler ve hayaletler gibi diğer paranormal fenomenler de araştırıldı. Parapsikolojinin eleştirmenleri, paranormal aktiviteye dair kanıt eksikliğinden ve sonuçların çoğaltılmasının zorluğundan bahseder. Dış sınırlara seyahat edin ve paranormal ve parapsikoloji ile ilgili en yeni araştırmaları keşfedin. Bu keşfe Celalettin Salih Dost ile parapsikoloji hizmeti desteğiyle çıkabilirsiniz.

Parapsikoloji Temel Olarak Büyücülükle İlgili Modern Bir Çalışma Mıdır?

Parapsikoloji, zihinsel fenomenlerin bilimsel bir çalışmasıdır. Parapsikoloji Derneği bilimsel bir kuruluştur ve Amerikan Bilimi Derneği’nin bir üyesidir. Tam üye olmak için, herhangi bir bilimsel organizasyon gibi bir yüksek eğitime sahip olmalısınız. Parapsikoloji dergisi de dahil olmak üzere düzenli olarak çeşitli bilimsel dergilerde araştırma yayınlıyorlar. Araştırmalarının yaklaşık% 85’i çift kördür, bu da diğer bilimden daha fazladır.

Algı

Bir bireyin (bir kişi ya da bir hayvan) genel aşırı duyusal algısını kontrol ederken, hedefi oluşturan bilgiye bakacak ve bu bilgiyi, bu bilgiyi “alıcıya” “iletecek” ya da “iletecek”; bir telepati testinde ve kendiliğinden sönme algısı durumunda, zihinsel durum bilgisini perisıyon tarafından elde edilen bir birey için kullanılır. Acaba algı konusunda öğrenmeniz gereken detaylar var mı?

Anomali

Tarafsız terim, fenomenin olağan bilimsel bilgiye uygun olarak beklenmediğini ima eden, fakat kullanıcıyı herhangi bir spesifik açıklama türüne tabi kılmayan bir olguya uygulanır; Bazen “paranormal” tercih edilir.

Astral Vücut

Bir varlık, fiziksel olarak bedenden, ister rüyada, ister okul sonrası deneyimlerinde, ya da ölüm sırasında daimi olarak, fiziksel olarak ayrılabilen, tam, yarı-fiziksel bir kopya ya da “ikili” bir bireysel beden olarak ilan edildi. “Eterik” vücut olarak da bilinir.

Aura

Bir koza gibi canlı bedenleri çevreleyen ince, çok renkli, ışık yayılan bir alan; Bu terim bazen bir vücudu çevreleyen bir elektromanyetik alanın normal kuvvetleri anlamına gelir.

Otomatizm

Herhangi bir karmaşık duyusal veya motor aktivite, detayları bilinçli farkındalık veya ifade olmadan bir kişi tarafından gerçekleştirilir, böylece ayrışma vakaları oluşur; Duyusal otomatizmanın örnekleri belirli görsel ve işitsel halüsinasyonlardır; Motor otomatizm örnekleri uyku yürüyüşü, geçişler, konuşmalar ve otomatik yazılardır.

Takip Et!
Sosyal medya hesaplarımdan beni takip ederek gelişmelerden ve yaklaşan etkinliklerden haberdar olabilirsiniz.


 

WHATSAPP DANIŞMA